1922 m. gegužės 14 d. | Kauno kronika

Kaunas, pavasario sulaukęs, ima puoštis. Įsakyta krautuvių duris ir angas naujai nutepti varsomis; darželio tvora prie Rotušės nutepta žaliai. Vien tik tvora apie Prezidento rūmus, kaip pernai, taip ir šiemet niekas nesirūpina; ji kaip buvo taip tebepasilieka aptriušusi.

Kaunas, pavasario sulaukęs, ima puoštis. Įsakyta krautuvių duris ir angas naujai nutepti varsomis; darželio tvora prie Rotušės nutepta žaliai. Vien tik tvora apie Prezidento rūmus, kaip pernai, taip ir šiemet niekas nesirūpina; ji kaip buvo taip tebepasilieka aptriušusi. O tuo tarpu pas Prezidentą juk lankosi įvairių tautų atstovai. Ar nevertėtų atkreipti akį į tą dalyką – ir kuo greičiausiai prašalint tą mūsų nekultūringumo apsireiškimą.

Viešoje Aikštėje vakarais spiečiasi šimtai vaikų – visi be priežiūros. Ko jie ten neišdaro, sunku ir beapsakyti: šaukia, klykia, švilpia, žaidžia, pešasi. Ar nevertėtų miestui pasamdyti kokį žaislų bei gimnastikos mokytoją, kurs tuos vaikus mokytų tvarkos ir padoraus žaidimo bei pasilinksminimo. Kitoniškai palikti sau, tie vaikais virs tikrais chuliganais.

Prezidento gatvė. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika“, Laisvė, nr. 84, 1922 m. gegužės mėn. 11 d., p. 3.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000658346-1922-geg.14