1922 m. gegužės 15 d. | Kaunas

Nuo gegužės mėnesio 15 d. tikimasi pradėti traukinių judėjimą Kaunas – Daugpilis.

Nuo gegužės mėnesio 15 d. tikimasi pradėti traukinių judėjimą Kaunas – Daugpilis.

Gautomis iš Susisiekimo M-jos žiniomis, Ministerių kabinetui patiekta patvirtinti sąmata Palangos uostos darbams pradėti. Kai tik Ministerių Kabinetas sąmatą patvirtins, tuoj prasidėsią pirmieji darbai.

Daugpilio geležinkelio stotis XX a. I-oje pusėje. Latvijos nacionalinės bibliotekos fotografija


Šaltinis: Rygos balsas, Kaunas,  1922 05 20, p. 4

Prieiga internete https://www.epaveldas.lt/preview?id=C10000455934-1922-Geg.20

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/92085/7355?fbclid=IwAR2_X9fmUhCdgQHIPyDnOx-CYcUXW8X2YNEVIAixIa98nPpoiyHmddcblMg