1922 m. gegužės 17 d. | Naujausios žinios

Birželio 26 d. Haagoj prasidės derybos su Rusais. Palaikomas status quo dabartinių sienų atžvilgiu.

Birželio 26 d. Haagoj prasidės derybos su Rusais. Palaikomas status quo dabartinių sienų atžvilgiu. Konferencija baigiasi.

E. Genua. Susitarta visų vyriausybių , kad ekspertų komisija susirinks Haagoj birželio 26 d. tartis su Rusais dėl skolų, nuosavybės ir kredito. Tuo tarpu rusai turi pasižadėti nepuldinėti savo kaimynų, remiantis status quo, ir nevaryti propagandos. Konferencija baigsis savaitės gale. Mūsų klausimų Loyd Džoržas dėl trukšmo nekelia.


Didžiosios valstybės baiminosi, kad po Rapalo sutarties (1922 m. balandžio 16 d.) Sovietų Rusija suartės su Vokietija ir taps stipria jos sąjungininke, dėl to Genujos konferencijoje ėmė dar aktyviau ieškoti sutarimo su šia šalimi. Nepaisant to, kad bolševikinė Rusija nuolat pažeidinėjo tarptautines taisykles, vykdė invazijas į anksčiau Rusijos imperijai priklausiusius kraštus, grasino užtvindyti Europą savo ideologija, buvo nuspręsta grįžti prie „realpolitik“  ir palaipsniui pripažinti šią valstybę.

Jau iki tol JAV ir Europos valstybės, įskaitant Lietuvą, teikė didelę paramą nuo bado kenčiančiai Rusijai. Bolševikų vadai bandė išnaudoti šią situaciją siekdami tarptautinio pripažinimo. Tą vaizduoja karikatūra, rodanti, kad labdara skirta ne bolševikams, o jų aukoms.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Britų satyrinio savaitraščio „Punch“ karikatūra, 1921 m. rugpjūčio 17 d.


Šaltinis: Lietuva, Naujausios žinios,  1922 05 17, p.1

Prieiga internete https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Geg.17