1922 m. gegužės 18 d. | Nelaimingas atsitikimas Karo muzejuje

Geg. 18 d. kareivis invalidas A. Anisimov norėjo parodyt kun. Belozoravičiui granatą, kuri sprogo ir išplėšė kareiviui vidurius. Už poros valandų jis mirė.

Geg. 18 d. kareivis invalidas A. Anisimov norėjo parodyt kun. Belozoravičiui granatą, kuri sprogo ir išplėšė kareiviui vidurius. Už poros valandų jis mirė. Šūvio smarkumas nuėjo į aukštą ir kitų stovėjusių ten pat nekliudė.


Laikraštyje „Lietuvos Laisvė“ (Kauno komendanto įsakymu „Laisvė“ buvo mėnesiui uždaryta ir priversta laikinai pakeisti pavadinimą) paskelbta informacija apie nelaimingą atsitikimą Karo muziejuje daugmaž atitinka faktines aplinkybes, tačiau supainiotas kario vardas.

Minimas asmuo – Akimas Sazonovas, Averiano (1897–1922), nuo 1921 m. kovo 16 d. ėjo tarnybą Karo muziejuje, tarnavo sargu ir dažnai lankytojams pasakodavo apie Nepriklausomybės kovas. Vienos ekskursijos metu demonstravo atvykusiam iš provincijos Gardamo kunigui Aleksandrui Bialazarevičiui bombosvydį su ištuštinta granata. Tačiau ginklo viduje greičiausiai buvo likusi granatos kapsulė, kuri sprogimo metu karį sužeidė. Suteikus pirmąją pagalbą sužeistasis sanitariniu automobiliu buvo nugabentas į Karo ligoninę, kur jam buvo padaryta operacija. Tačiau gyvybės išgelbėti nepavyko.

Kaip rašoma dienraštyje „Lietuva“ paskelbtame nekrologe, „gegužės 18 d. po kelių valandų kančių susižeidęs neatsargiai pavartotu ginklu mirė Akimas Sazonovas, Lietuvos Kariuomenės garbingas invalidas, buvęs Atskiro Gudų bataliono karys, Lietuvos ir Gudų žemės narsus gynėjas, Vyties ir Jurgio Kryžių riteris. Kūno išnešimas iš Karo Ligoninės gegužės 20 d. 15 val.“

Akimas Sazonovas buvo palaidotas sentikių kapinėse Ąžuolyne, kurios 1952 m. buvo uždarytos. Jų vietoje 2016 m. pastatytas paminklas, ant kurio tarp kitų kovojusių už Lietuvos laisvę sentikių karių iškalta ir A. Sazonovo pavardė.

A. Sazonovo biografija ir įvykio aplinkybės plačiau išdėstytos almanache „Vytauto Didžiojo karo muziejus 2018 metais“, p. 89-90.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Rokas Sinkevičius

Vytauto Didžiojo Karo muziejaus ekspozicija. XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika“, Lietuvos Laisvė, nr. 3, 1922 m. gegužės mėn. 23 d., p. 4.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000658346-1922-geg.23