1922 m. gegužės 20 d. | Atvyko Olandijos atstovas

Olandija, pripažinusi Lietuvą de jure, iki šiol Lietuvoj neturėjo savo atstovo. Dabar jau atvyko Olandijos atstovas p. von Rapartas į Kauną.

Olandija, pripažinusi Lietuvą de jure, iki šiol Lietuvoj neturėjo savo atstovo. Dabar jau atvyko Olandijos atstovas p. von Rapartas į Kauną. Gegužės 20 d. jis buvo priimtas pas Užsienių Reikalų Ministerį prof. Jurgutį, o gegužės 22 dieną p. Rapartas įteikė savo įgaliojimų raštus Respublikos Prezidentui p. Stulginskiui.

Amsterdamas. 1922 m.


Šaltinis: Atvyko Olandijos atstovas  (1922, Gegužės 127 d.). Trimitas (20 (90), p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0004663975-1922-Nr.20

Fotografijos prieiga internetu: https://www.plusonline.nl/sites/plusonline/files/styles/pol_carousel/public/gettyimages-906147176.jpg?itok=YL5fk9uk