1922 m. gegužės 21 d. | Didelė paskola Vokietijai

Gegužės 21 dieną Paryžiui susirinksianti didelė tarptautinė konferencija kurioj bus tariamasi apie paskolos suteikimą Vokietijai.

Gegužės 21 dieną Paryžiui susirinksianti didelė tarptautinė konferencija kurioj bus tariamasi apie paskolos suteikimą Vokietijai.

Anglija žadanti atsisakyti nuo jiems priklausančios karo nuostolių sumokėjimo dalies. Tai būtų jau labai didelis palengvinimas Vokietijai.

Laikraščiai paduoda nelabai įtikėtiną žinią, kad Amerikos Jungtinės Valstybės duosią didelę paskolą Vokietijai.

Tos paskolos suma būsianti didesnė kaip reikalaujama iš Vokietijos karo nuostolių atlyginimo suma.


1922 m. Vokietijoje dar išaugo hiperinfliacija – markė neteko vertės, šalies ekonomika patyrė krachą. Galvą keliančios revanšistinės jėgos naudojosi gyventojų nuoskaudomis, kad Vokietija prilyginta vos ne vienintele I-ojo pasaulinio karo sukėlėja, turėjo padengti visus nuostolius ir karo laimėtojų išlaidas.

Iš pradžių šalys reikalavo griežtų reparacijų iš Vokietijos ir nenorėjo daryti nuolaidų, tačiau 1922 m., pajutus Vokietijos ir Sovietų Rusijos suartėjimo keliamą grėsmę, buvusių karinių sąjungininkių – Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos – principinės pozicijos susikirto. Pirmoji siūlė pradėti lengvinti naštą Vokietijai, tačiau prancūzai, kurių teritorijoje vyko karo veiksmai, jautėsi turintys moralinę teisę reikalauti kuo didesnės kompensacijos. Kartu jie siekė palaužti Vokietiją, kad ši savo vakarinei kaimynei daugiau negalėtų kelti grėsmės.

Nepaisant „Trimite“ aprašomų gandų, 1922-aisiais metais dar nepavyko išspręsti šio klausimo. Tai ne tik vargino Berlyną, bet ir kėlė įtampą tarp Paryžiaus ir Londono, netgi atgaivino istoriškai susiklosčiusią ilgaamžę trintį ir konkurenciją tarp šių dviejų svarbių politinių centrų, kartu didindama pyktį Vokietijos visuomenėje ir kaltųjų paieškas.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Vokietija – vaizduojantis skęstantį vyras – prašo mesti gelbėjimo ratą, ant kurio užrašyta „Paskola“. Tačiau krante stovintys Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Lloydas George‘as ir Prancūzijos ministras pirmininkas Aristide‘as Briandas abejingai siūlo skęstančiajam tiesiog stotis ant savo kojų. Britų satyrinio savaitraščio „Punch“ karikatūra. 1921 m. gruodžio 28 d.


Šaltinis: Trimitas, 1922 Nr.19, p. 9, Didelė paskola Vokietijai

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0004663975-1922-Nr.19