1922 m. gegužės 22 d. | Darbas Miesto Valdyboj

Einant miesto valdybos nutarimu iš š. m. gegužės mėn. 22 d. darbas miesto valdybos įstaigose vasaros metu prasidės 8 val. ryto ir baigsis 14 valandą.

Darbas Miesto Valdyboj. Einant miesto valdybos nutarimu iš š. m. gegužės mėn. 22 d. darbas miesto valdybos įstaigose vasaros metu (nuo 1 birželio iki 1 rugsėjo) prasidės 8 val. ryto ir baigsis 14 valandą. Miesto valdybos kasa bus atdara tik iki 13 val.

K.J.B.

Kauno miesto taryba. 1924 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Darbas Miesto valdyboj, Lietuva, 1922 m. birželio mėn. 3 d., p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Birz.3