1922 m. gegužės 24 d. | Meno ir kultūros kronika

Gegužės mėn. 24–26 d. atvažiuoja į Kauną p. Vydūnas, kuris turės paskaitas šiomis temomis.

Vydūno paskaitos. Gegužės mėn. 24–26 d. atvažiuoja į Kauną p. Vydūnas, kuris turės paskaitas šiomis temomis: 1) Tautų žuvimas ir atsigavimas 2) Naujoji kultūra.


Kariuomenės leidinys „Karys“ informavo apie vieno ryškiausių Lietuvos kultūros veikėjų Vilhelmo Storostos, geriau žinomo Vydūno vardu, paskaitas, kurias jis skaitė Kaune 1922 m. gegužės 24–26 dienomis. Dėl savo originalumo Vydūnas buvo labai populiarus Lietuvoje ir už jos ribų, ypač Vokietijoje. Tai vienas pirmųjų Lietuvoje vegetarizmo ir sveikos gyvensenos propaguotojų, senovės indų sanskrito kalbos tyrinėtojas, aptikęs nemažai jos ryšių su lietuvių kalba. Vydūnas buvo kviečiamas apsigyventi Lietuvoje, tačiau pasirinko verčiau likti Tilžėje ir rūpintis Rytprūsių lietuvių palikimu Vokietijos valstybėje. Už savo veiklą persekiotas ir kalintas į valdžią atėjusios nacionalsocialistų partijos ir jos sekėjų.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Vilhelmo Storostos – Vydūno knygos „Lietuvos varpeliai”, išleistos Tilžėje 1909 m. turinys. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Karys, Meno ir kultūros kronika, 1922, Nr. 21, p. 255.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0003824101-1922-Nr.21