1922 m. gegužės 28 d. | Lietuviai Brazilijoje

Lietuvių Brazilijoje esą apie 7000. Turtingiausiais miliardieriais esą broliai Klabinai iš Zelvos, Ukmergės apskr. Brazilija yra Lietuvą pripažinus de jure (Latvių ir Estų – ne), todėl geistina būtų turėti lietuvių konsulus Brazilijoje, iš kur galima būtų Lietuvon gabent buivolų odos puspandžiam, vilnos audimame, cukrų, kavą, taboką.

Lietuvių Brazilijoje esą apie 7000. Turtingiausiais miliardieriais esą broliai Klabinai iš Zelvos, Ukmergės apskr. Brazilija yra Lietuvą pripažinus de jure (Latvių ir Estų – ne), todėl geistina būtų turėti lietuvių konsulus Brazilijoje, iš kur galima būtų Lietuvon gabent buivolų odos puspandžiam, vilnos audimame, cukrų, kavą, taboką. Brazilijoje prekes galima būti krauti Lietuvoje iš čia gabenti Rusijon. Anot „Echo“ Brazilijos prezidentas žadėjo dykai duot laivą nuvežti prekėm Lietuvon.

Argentinoje (Pietų Amerikoje) esą 15 000 lietuvių, bet tenai jie turi savo sąjungą, nors ir neperdaug veikią.

Žiūrovų salė lietuviško koncerto metu Pietų Amerikoje 1936 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. gegužės 28 d., Lietuviai Brazilijoje, Laisvė (Nr. 7) p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000658346-1922-geg.28