1922 m. gegužės 3 d. | Pasiūtęs automobilių daužymas po miestą

Automobiliui praūžus išgirdau revolverio šūvį ir kažkas šaukė „alt“, „alt“! Priėjęs arčiau, pamačiau kraujuose gulintį užmuštą vaiką 8-10 metų. Šalia stovėjo karys, kuris matydamas, kad automobilis suvažinėjo vaiką ir nesustojo, šovė į jį.

Automobilių lakstymas pasiūtusiu greitumu Kauno gatvėse visai nepakenčiamas. Gegužės 3 dieną 8,27 v. vakaro eidamas Keistučiu g. pamačiau žaibo greitumu atlekiantį automobilį. Automobilis buvo juodas, neapšviestas. Benzo firmos. Automobiliui praūžus išgirdau revolverio šūvį ir kažkas šaukė „alt“, „alt“! Priėjęs arčiau, pamačiau kraujuose gulintį užmuštą vaiką 8-10 metų. Šalia stovėjo karys, kuris matydamas, kad automobilis suvažinėjo vaiką ir nesustojo, šovė į jį.

Senasis Vilniaus kelias. XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Pasiūtęs automobilių daužymas po miestą  (1922, Gegužės 6 d.). Lietuva (101 (923), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Geg.6