1922 m. gegužės 6 d. | Ruskavo soldata prijomi

Kuomet rusai valdė mūsų šalį, dažnai tekdavo matyti, kaip įkaušęs „ruskij soldat“ nusitvėręs „mergaiką“ už pažasties įpacerodavo. Tie „ruskavo soldata prijomi“, matomai, labai patiko ir mūsų piliečiams rusiškai kalbantiems, nes jie dabar ir gi taip daro, gatvėmis bevaikščiodami.

Kuomet rusai valdė mūsų šalį, dažnai tekdavo matyti, kaip įkaušęs „ruskij soldat“ nusitvėręs „mergaiką“ už pažasties įpacerodavo. Tie „ruskavo soldata prijomi“, matomai, labai patiko ir mūsų piliečiams rusiškai kalbantiems, nes jie dabar ir gi taip daro, gatvėmis bevaikščiodami. Tikrai liūdna darosi matant, kad ir mūsų jaunimas tas bjaurą „ruskavo soldata madą pamėgžioja. Pas kultūringas tautas tiktai vedusieji vaikščioja susikibę, ir tai paprasta žmona už vyros rankos savo ranką užkišusi eina, o ne atbolai.

Šaltys.

Rusų armijos kareiviai. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: 1922 m. gegužės 6 d., Ruskavo soldata prijomi, Laisvė (Nr. 77) p. 4

Internetinė prieigai: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000658346-1922-geg.6