1922 m. gegužės 7 d. | Pradžia futbolo rungtinių Lietuvos pirmenybėms

Sekmadienį, gegužės 7 d., Kaune prasidėjo lošimas futbolo Lietuvos pirmenybėms įgyti, dalyvauja apie 10 komandų.

Sekmadienį, gegužės 7 d., Kaune prasidėjo lošimas futbolo Lietuvos pirmenybėms įgyti, dalyvauja apie 10 komandų. Kauno burio šauliaiir L. F. L. S. išstatė po 2 komandas, o L. F. L. S. Šančių skyrius, Makabi, lenkai, C. R. K. Kuopa po 1 komandą. Kiekviena komanda turi sulošti su kitomis komandomis po 1 sykį ir šiuo užsibaigs I rungtynių ratas. Antras ratas, galutinis, kada komandoms teks susitikti antrą kartą, įvyks tur būt šių metų rudenį.

Už kiekvieną išloštą mačą išlošusi komanda gauna 2 akutes, pralošusi – 0 akučių, o komandom sulošusiom su vienodu rezultatu (pavizdin: 0:0; 3:3 ir t. t.) prisiskaito po 1 akutę.

Tokiu būdu Lietuvos Pirmenybę išloš toji komanda, kuri užsidirbs daugiausia akučių. „Lietuvos Sporto Lygos Futbolo Skyrius“ išdirbo visam rungtynių sezonui kalendorių ir išrinko teisėjų kolegiją.

Valstybės teatro baleto trupės šokėjai žaidžiantys futbolą. XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Pradžia futbolo rungtinių Lietuvos pirmenybėms (1922, Gegužės 27 d.). Trimitas (20 (90), p. 26.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0004663975-1922-Nr.20