1922 m. gegužės 8 d. | Užpuolimai

Naktį 2 val. iš gegužės mėn. 8 į 9 d. nežinomi piktadariai užpuolė praeinantį Aleksote žmogų ir labai jį subadė. Nukentėjusis nugabentas miesto ligoninėn, gi piktadariai sulaikyti.

Naktį 2 val. iš gegužės mėn. 8 į 9 d. nežinomi piktadariai užpuolė praeinantį Aleksote žmogų ir labai jį subadė. Nukentėjusis nugabentas miesto ligoninėn, gi piktadariai sulaikyti.

Tą pačią naktį Slabadoje nežinomi asmenys kėsinosi nužudyti pil. J. Maciejauską. Jam besėdint kambaryje, į jį paleista keli šūviai, kurie pralėkė pro šalį. Piktadariai ieškomi.

Senamiesčio ir Vilijampolės panorama iš lėktuvo XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. gegužės 12 d., Lietuva (Nr. 106 (928)), p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Geg.12