1922 m. gegužės 9 d. | Pildudskis sugriuvo, Lenkija „pražus“

Tik staiga laike pamaldų tiltukas sugriuvo su visa svita, tik vienas Pilsudskis kurį laiką dar laikėsi ant kabančios lentos. Tai padarė didžiausio slėgiančio ūpo į maldingųjų minią, kuriai šis įvykis darė stebūklo įspudžio.

Šių metų balandžio 19 d. Vilniuje buvo rengtasi iškilmingai „prijungti“ Vilnių Lenkijai. Katedros aikštėje buvo parengta aukštiesiems Varšuvos svečiams aukštas specialiai parengtas tiltukas, kur „lauko mišių“ metu buvo Pilsudskis ir svita. Mišias laikė Lenkijos primasas. Tik staiga laike pamaldų tiltukas sugriuvo su visa svita, tik vienas Pilsudskis kurį laiką dar laikėsi ant kabančios lentos. Tai padarė didžiausio slėgiančio ūpo į maldingųjų minią, kuriai šis įvykis darė stebūklo įspudžio. Bet tuo stebūklas dar nepasibaigė: plevėsuojančios prie degančių žvakių vėliavėlės pradėjo degt smarkia liepsna ir net sudegė viena didelė vėliava. Ant Gedimino kalno pakeltą lenkų vėliavą vėjas nuplėšė.

Miniose tas įvykis tuojau sukėlė įvairiausio aiškinimo. Vilniaus nusigandusios davatkos kalbėjo, kad jau jeigu net Pilsudskis neišsilaikė ant jų padaryto tilto, tai yra ženklas, kad ir Lenkija gali neišsilaikyti.

Juzefas Pilsudskis Vilniuje stebi karinį paradą. Kadras iš trumpo dokumentinio filmo apie Vilniaus „išlaisvinimo“ 14-ųjų metinių iškilmes. 1933 m.


Šaltinis: „Pildudskis sugriuvo, Lenkija „pražus““, Lietuvos ūkininkas, nr. 18, 1922 m. gegužės mėn. 3-9 d., p. 3.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/preview?id=LNB010DF585-1922-Nr.18

Fotografijos prieiga internete: http://repozytorium.fn.org.pl