1922 m. gruodžio 11 d. | Mykolo Riomerio dienoraštis

Esu pavargęs. Dirbu kaip jautis.

Pirmadienis

Nieko nerašysiu. Esu pavargęs. Dirbu kaip jautis.

Tuometinis Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Mykolas Riomeris šalia operos solistės Vladislovos Grigaitienės (laiko puokštę gėlių), kuri švenčia savo kūrybinę sukaktį. 1934 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Mykolas Römeris, Dienoraštis: 1922 m. birželio 16-oji – 1923 m. balandžio 10-oji (sud. R. Miknys), Vilnius: Versus aureus, 2016, p. 194.