1922 m. gruodžio 13 d. | Lietuvos armijos garbė

Gen. Leonas Radus-Zenkevičius nesenai buvo apdovanotas Anglijos karaliaus Jurgio penktojo šv. Mykolo ir šv. Jurgio Ordenu.

KAUNAS. Gen. Leonas Radus-Zenkevičius nesenai buvo apdovanotas Anglijos karaliaus Jurgio penktojo šv. Mykolo ir šv. Jurgio Ordenu (The Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George). Atsiųstam Ordeno „patente“ pažymėta, kad jis suteikiamas „To General Leo Radus Zenkovitch of the Lithuanian Army“ (Lietuvių Armijos generolui Radus-Zenkovičiui).

Generolas Radus-Zenkovičius pareiškė, kad šį pažymėjimą jis skaito garbe jaunai Lietuvos Armijai, suteikta iš Anglijos karaliaus pusės.

Gen. Leonas Radus-Zenkavičius. lrt.lt


Šaltinis: „Lietuvos armijos garbė“, Draugas, nr. 292, 1922 m. gruodžio 13 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0001661471-1922-Gruod.13