1922 m. gruodžio 14 d. | Danai kolonizuos Madagaskarą

Prancijos valdžia pasiūlė Danijai kolonizoti Madagaskarą. Prancijos kolonialėj politikoj kreipiama daug domės į šios salos intensivesnį įkultūrinimą.

Prancijos valdžia pasiūlė Danijai kolonizoti Madagaskarą. Prancijos kolonialėj politikoj kreipiama daug domės į šios salos intensivesnį įkultūrinimą. Prancija pasiūlė Danijai apimti ir vesti viešuosius darbus, atsiunčiant savo inžinierių. Madagaskaro miškai privalo būti tvarkomi Danijos girininkų. Taippat bus suteikiama Danijos ūkininkams žemės. Danai galėsią visai savystoviai įsikūrti saloje, steigiant savo mokyklas, bažnyčias, ir kit ką. Šis pasiūlymas sudaro Danuos kuoplačiausio atbalsio. Jei pasiūlymas pavyks tinkamai vykinti, iš Danijos manoma daugel žmonių keliaus salon. Ypatingai inžinierių ir girininkų, kuriems Danijoj dabar dažnai trūksta darbo. Tuo tarpu nutarta siųsti sudėtinė danų – prancūzų komisija galimybėms patirti Danijos didžiausioji pramonijos įstaiga: Rytų Azijos Kompanija nutarė steigti laivų liniją Madagaskare.

Madagaskaro rūmai. Marselio kolonijinė ekspozicija. 1922 m. Prancūzijos nacionalinės bibliotekos fondai.


Šaltinis: „Danija“, Laisvė, nr. 236, 1922 m. gruodžio mėn. 14 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000658346-1922-gruod.14