1922 m. gruodžio 16 d. | Kurie vyrai žmonoms ištikimiausi ir neištikimiausi

Anglijoj yra „Draugija jungtuvėms remti“. Toji draugija padarė tam tikrais lapeliais atsiklausimą moterų, kad išsiaiškinus, kurie vyrai šeimynai ir žmonai yra ištikimiausi ir neištikimiausi. Moters turėjo atsakyti, kokį užsiėmimą (profesiją) turi jų vyrai ir ar jos patenkintos savo vyrais.

Anglijoj yra „Draugija jungtuvėms remti“. Toji draugija padarė tam tikrais lapeliais atsiklausimą moterų, kad išsiaiškinus, kurie vyrai šeimynai ir žmonai yra ištikimiausi ir neištikimiausi. Moters turėjo atsakyti, kokį užsiėmimą (profesiją) turi jų vyrai ir ar jos patenkintos savo vyrais.

Gaunamieji atsakymai buvo suskirstyti sulig vyrų profesijomis ir iš jų buvo sprendžiama, kokių profesijų vyrai tinkamiausi šeimyniniam gyvenimui ir ištikimiausi savo žmonoms. Pasirodė, kad tinkamiausi vyrai – tai pastoriai (anglikonų bažnyčios kunigai). Toliau, gana pavyzdingais vyrais pasirodė esą – gydytojai. Trečią vietą šiuo žvilgsniu užima mokslininkai. Mažiau tinkami vyrai esą advokatai ir inžinieriai. Toliau eina valstybinių įstaigų tarnautojai, karininkai, teisėjai, pramoninkai ir pirkliai. Dar neištikimesni esą rašytojai ir dailininkai. Bet baisiausiai neištikimi savo žmonoms ir netikę šeimyniniam gyvenimui, tai laikraštininkai – žurnalistai.

Vyras ir moteris prie parapeto Jenos kalnų apylinkėse. 1934 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Kurie vyrai žmonoms ištikimiausi ir neištikimiausi (1922, gruodžio 16 d.). Trimitas (49 (119), p. 9.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1922-Nr.49