1922 m. gruodžio 19 d. | Telefono, telegrafo ir pašto tarifai

Ekonominė gi komisija siūlo […] privačiam asmeniui arba vienai šeimynai naudotis telefonui įtaisyti Kaune – 100 litų, Šiauliuose ir Panevėžyje – 75 ir kituose miestuose – 50 litų. Ir taip toliau. […] Priimamos visos pataisos, patiektos Ekonominės komisijos.

Telefono, telegrafo ir pašto tarifai

[…] Vyriausybei buvo numatytas mokesnis telefono aparatui įtaisyti viešoms vietoms Kaune – 150 litų ir kituose miestuose bei miesteliuose – 50 litų. Ekonominė gi komisija siūlo tam reikalui Kaune – 175 litus, Šiauliuose ir Panevėžyje – 150 litų, kituose miestuose ir miesteliuose – 100 litų; privačiam asmeniui arba vienai šeimynai naudotis telefonui įtaisyti Kaune – 100 litų, Šiauliuose ir Panevėžyje – 75 ir kituose miestuose – 50 litų. Ir taip toliau. […] Priimamos visos pataisos, patiektos Ekonominės komisijos.

Telegrafo tarifai

Vyriausybės siūloma (kaip dabar yra) mokėti kiekvienai telegramos kortai – 30 centų, kiekvienam žodžiui, siunčiamam iš vieno miesto į kitą – 10 centų, vietinės telegramos žodžiui – 3 centai ir t. t. Ekonominė gi komisija siūlo 50, 15 ir 5 centus ir t. t. Priimamos komisijos pataisos.

Pašto tarifas

Vyriausybės siūloma (kaip dabar yra) paprastiems vidaus laiškams – 15 centų, vietos laiškams – 10 centų, atviriems laiškams – 10 centų, spausdiniams 3 centai ir t. t., užsienio papr. Laiškams – 30 centų, atvirlaiškiams – 18 centų ir t. t. Komisijos gi siūlomi: vidaus papr. laiškams – 25 centai, vietos laiškams – 15 centų, atvirlaiškiams – 15 centų, spaudiniams – 5 centai ir t. t., užsienio paprastiems laiškams – 60 centų, atvirlaiškiams – 36 centai, ir t. t. Priimami Komisijos pasiūlymai. Priimamas pasiūlymas tam tikroms tarnybinėms markutėms valdiškai korespondencijai siuntinėti.

Laikraščiams siuntinėti Komisija siūlo imti mėnesiui už 1 egzempliorių dienraščiui – 20 centų (ir vyriausybė 20 c.), savaitraščiui – 5 centai (vyr. 10 c.), tris kartus per savaitę – 10 centų (vyr. 15 c.), mėnesiniui laikraščiui – 3 centai (vyr. 5 c.). […]

Šiems tarifams pradėti veikti skiriama nuo ateinančių metų sausio mėn. 1 dienos.

Onos Šimaitės atvirlaiškis Feliksui Karazijai. Su 15 centų vertės pašto ženklu. 1931 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Seimas“, Lietuva, nr. 287 (1107), 1922 m. gruodžio mėn. 19 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Gruod.19