1922 m. gruodžio 2 d. | Iš šaulių gyvenimo

Mūsų būryje užsiimti sportu vasaros laiku yra sunku, nes nėra sportui tam tikros aikštės. Yra prieš bažnyčią – turgavietė, kuri dailiai sužėlusi, mat žmonės mažai važinėja, bet sportui netinka dėl savo mažumo.

Iš šaulių gyvenimo. Žem.Panemunė.

Mūsų būryje užsiimti sportu vasaros laiku yra sunku, nes nėra sportui tam tikros aikštės. Yra prieš bažnyčią – turgavietė, kuri dailiai sužėlusi, mat žmonės mažai važinėja, bet sportui netinka dėl savo mažumo.

Antra, negalima delio, kad esant laiko užsiimti sportu, t. y. sekmadieniais, žmonės važiuodami ar vaikščiodami trukdo. Buvo norima įtaisyt kumščiasvydis ar fudbolas, bet nesant aikštės viskas nuėjo vėjais.

Sportas duotų šauliams daug energijos, o dabar kaip tik jos trūksta, stoka gyvumo. Šaukiamas susirinkimas; jeigu gražus oras dar keleta ateis, bet oras kiek blogesnis ar dėl kito menkniekio apleidžia susirinkimus. Kiek kartų apie tai kalbėjom, net ir pabaudas užsidėjom, kad be svarbios priežasties neatvyks. Taigi gal sportu tyrame ore daugiau susikauptų energijos mumyse, būtume veiklesni ir prašalintume visus trūkumus.

Girdėti, kad greitu laiku manoma parceliuoti Žem. Panemunės dvarą, nes buvo surašinėjimas šeimynų, norinčių gauti žemės. Gavus keletą hektarų žemės, būtų galima pastatyti šauliams namai, įtaisyti gražus parkas ir gimnastikai aikštė. Dabartiniu laiku sparčiai bažnytkiemis plečiasi, i jeigu gautume čia pat žemės, mes galėtume sudaryti kultūros židinį.

L-kas.

Steponas Darius su komandos draugais po rungtynių „Aviacija – Karo mokykla“. 1926 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Trimitas“, Trimitas, nr.47 (117), Kaunas, 1922 m. gruodžio 2 d. p. 33.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0004663975-1922-Nr.47