1922 m. gruodžio 21 d. | Respublikos Prezidentas išrinktas

Gruodžio 21 dienos posėdy Seimas išrinko Lietuvos Respublikos Prezidentu p. Aleksandrą Stulginskį.

Gruodžio 21 dienos posėdy Seimas išrinko Lietuvos Respublikos Prezidentu p. Aleksandrą Stulginskį, buvusį Steigiamojo Seimo Pirmininką ir iki šiol ėjusį Respublikos Prezidento pareigas.

Prezidentas Aleksandras Stulginskis


Šaltinis: Respublikos Prezidentas išrinktas (1922, gruodžio 18 d.). Trimitas (50 (120), p. 6.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1922-Nr.50

Fotografijos prieiga internete: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Aleksandras_Stulginskis_%281885-1969%29.jpg