1922 m. gruodžio 23 d. | Galima apsieiti be saulės!

Buvo laikomasi nuomonės, kad kaip augmenims, taip ir gyviams reikalingas poilsis: dieną je auga, naktį ilsis. Amerikoj Minesotos Universiteto profes. Harvey šią nuomonę dabar išblaškė. Jis įrodė, kad augmenys galį puikiai augti prie elektros šviesos ir kad be saulės jie galį lengvai apsieiti.

Iki šiol mokslininkai buvo įsitikinę, kad be saulės negali augti jokie augmenys. Buvo laikomasi nuomonės, kad kaip augmenims, taip ir gyviams reikalingas poilsis: dieną je auga, naktį ilsis.

Amerikoj Minesotos Universiteto profes. Harvey šią nuomonę dabar išblaškė. Jis įrodė, kad augmenys galį puikiai augti prie elektros šviesos ir kad be saulės jie galį lengvai apsieiti. Rūsy prie elektros šviesos jis augino kviečius, avižas, miežius, rugius, bulves, grikius, saločius, žirnius, dobilus, ridikus ir linus. Šie javai ne tik augo, bet ir daug greičiau noko, kaip prie saulės šviesos. Pavyzdžiui, kviečiai išaugo, išplaukė, peržydėjo, pribrendo ir sunoko į 90 dienų. Tokiu būdu, su elektros pagalba, galima esą metuose imti iš žemės derlių tris kartus!

Kučinskų sodyba Mauručiuose. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Galima apsieiti be saulės! (1922, gruodžio 18 d.). Trimitas (50 (120), p. 16.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1922-Nr.50