1922 m. gruodžio 24 d. | Kalėdų šventėms atėjus!

Kalėdų šventės – tai sielos raminimo šventės! Labai ir labai ištroškus tikro ramumo baisiojo karo paalsinta žmonija. Laukte laukia audrų apsistojimo mūsų suvargusi tėvynė.

Kalėdų šventės, jūs malonios, jūs brangios kiekvienam, kurio sielai ir gyvenimui turi rimtos reikšmės Kristaus galingosios kilniosios idėjos! Kas stengiasi tikrai įprasminti savo gyvenimą, kam rūpi galutinieji asmens ir kultūros vertės klausimai, tasai Kalėdų švenčių idėjų turinyje randa jaukaus ramumo savo sielai ir gausingos paramos savo idealingumui auklėti ir didinti. Kristaus idėjos turi gaivinančios galios ne tik atskiram žmogui, bet ir visuomenėms. Kad gi tos jos daugiau įsigalėtų žmonių sielose ir darbuose!

Kalėdų šventės – tai sielos raminimo šventės! Labai ir labai ištroškus tikro ramumo baisiojo karo paalsinta žmonija. Laukte laukia audrų apsistojimo mūsų suvargusi tėvynė.

<…>

Vaikai prie Kalėdų eglutės. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Kalėdų šventėms atėjus! (1922, gruodžio 24 d.). Lietuva (292 (1114), p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1922-Gruod.24