1922 m. gruodžio 25 d. | Mykolo Riomerio dienoraštis

Šventinė diena prabėgo ramiai ir tyliai. Marynia su sūnumi Steponu ir Helcia Mečkovska nuvažiavo pas Rosenus į Gačionis, o aš su Elvyra ir Andžejumi likome namie. Mus aplankė Kazimieras Jankauskas ir Kligys su žmona.

Pirmadienis

Šventinė diena prabėgo ramiai ir tyliai. Marynia su sūnumi Steponu ir Helcia Mečkovska nuvažiavo pas Rosenus į Gačionis, o aš su Elvyra ir Andžejumi likome namie. Mus aplankė Kazimieras Jankauskas ir Kligys su žmona (Maryte Pagiryte iš Ažubalių, ji pas mus pernai dirbo virėja, o prieš metus Kligys ją vedė).

Ką gi, vakar ir šiandien jau nugulėjau tinginį ir rašiau paskaitas.

Kalėdinis atvirukas. XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Mykolas Römeris, Dienoraštis: 1922 m. birželio 16-oji – 1923 m. balandžio 10-oji (sud. R. Miknys), Vilnius: Versus aureus, 2016, p. 206.