1922 m. gruodžio 26 d. | Mykolo Riomerio dienoraštis

Bagdoniškis negauna lietuvių spaudos, tad tik Kavoliškyje šiek tiek pasaulio naujienų sužinojau. Lietuvos Respublikos prezidentu buvo išrinktas Stulginskis. Vadinasi, nepavyko krikščionių demokratų ir liaudininkų susitarimas, nes liaudininkai priešinosi Stulginskio kandidatūrai.

Antradienis

Kartu su Elvyra ir Marynia buvau nuvykęs į Kavoliškį. Ilgai neužsibuvome, mat atvažiavome apie 1 valandą po pietų, o apie 4 jau turėjome grįžti. Kavoliškio namai pilni svečių. Prie stalo sėda apie 20, o gal ir daugiau žmonių. Yra Komorovskiai iš Gikonių, Kamorovskiai iš Skrebiškio, panelė Milina Guidoni, dar apie 10 namiškių, įvairūs korepetitoriai, mokytojai, mokytojos, na ir panelė Erika Polej, vengrė, Zitos prieškario laikų draugė, kuri atvyko čia iš Berlyno mėnesiui pailsėti.

Pasirodo, net kavoliškiečiams sunku verstis, kai trūksta litų. Jie turi dolerių, bet šie yra neliečiami. Čia jaučiama dviguba neapykanta Lietuvai ir viskam, kas lietuviška.

Bagdoniškis negauna lietuvių spaudos, tad tik Kavoliškyje šiek tiek pasaulio naujienų sužinojau. Lietuvos Respublikos prezidentu buvo išrinktas Stulginskis. Vadinasi, nepavyko krikščionių demokratų ir liaudininkų susitarimas, nes liaudininkai priešinosi Stulginskio kandidatūrai. Lenkijoje nužudyto prezidento vietą užėmė Stanislavas Voicechovskis. Kalbama, kad dešinieji jau kelia vėjus prieš jį, kaip kad kėlė prieš nelaimėlį Narutavičių.

Prezidentas Aleksandras Stulginskis


Šaltinis: Mykolas Römeris, Dienoraštis: 1922 m. birželio 16-oji – 1923 m. balandžio 10-oji (sud. R. Miknys), Vilnius: Versus aureus, 2016, p. 206-207.

Fotografijos prieiga internete: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Aleksandras_Stulginskis_%281885-1969%29.jpg