1922 m. gruodžio 29 d. | Mykolo Riomerio dienoraštis

Šiandien į Bagdoniškį buvo užsukęs ponas miškų urėdas iš Rokiškio. Apie savo atvykimą buvo pranešęs prieš kurį laiką. Kligys jau seniai ruošėsi urėdo atvykimui. Urėdą atvežė Hektoras Komorovskis pasikinkęs savo arklius. Skundas dėl savavališko kirtimo labai sunervino Elvyrą ir Marynią.

Šiandien į Bagdoniškį buvo užsukęs ponas miškų urėdas iš Rokiškio. Apie savo atvykimą buvo pranešęs prieš kurį laiką. Kligys jau seniai ruošėsi urėdo atvykimui. Urėdą atvežė Hektoras Komorovskis pasikinkęs savo arklius. Skundas dėl savavališko kirtimo labai sunervino Elvyrą ir Marynią, prasidėjus, tačiau tuomet  jas apgynė Peisachas Ruchas, dabartinis Rokiškio turtuolis. Peisachas, prisidengęs prekyba karvėmis, nukreipė miškų urėdo ir miškų inspektoriaus Tupalskio iš Kraštų dėmesį nuo Bagdoniškio. Tokia paslauga mums kainuos 500 litų (500 dolerių). Miškų urėdas, labai mandagus ir simpatiškas žmogus, atvažiavo apžiūrėti mano Gojaus, mat buvau pateikęs prašymą Miškų departamentui iškirsti 30 pušų. Miškų urėdo sprendimas bus teigiamas – t. y. mums palankus.  Kartu su urėdu nuvažiavome į Gojų, o Hektoras jam dar parodė ir savo mišką (tiksliau Elizkos), ir Elvyros Stačiaragyje; tokios apžiūros reikėtų, jeigu sesės ateityje pateiktų prašymą miškui kirsti. Urėdas pareiškė, kad prieš kelis mėnesius iš Miškų departamento gavo paliepimą perimti kelių dvarų miškus, kurie iki šiol nebuvo perimti – tarp jų ir Bagdoniškio mišką. Sutarėme, kad urėdas, vykdydamas potvarkį, pirmomis sausio dienomis, kol aš dar būsiu čia, atvyks su miškų komisija. Tuomet komisijai pateiksime mūsų miškų padalijimo aktą, kuriuo remdamasi komisija surašys aktą, kad Bagdoniškio miškas dėl minėtojo padalijimo neturėtų atitekti valstybei. Viskas būtų gerai, jeigu Miškų departamentas nereikalautų Papos mirties akto. Na, tada paaiškės, kad pradėjus galioti įstatymams dėl Bagdoniškio miškų suvalstybinimo, miškai dar nebuvo padalyti ir priklausė Papai. Šitas faktas gali lemti, kad mūsų miškus atims.

Antano Žmuidzinavičiaus paveikslas „Miškas“. 1925 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Mykolas Römeris, Dienoraštis: 1922 m. birželio 16-oji – 1923 m. balandžio 10-oji (sud. R. Miknys), Vilnius: Versus aureus, 2016, p. 209.