1922 m. gruodžio 5 d. | Suvažiavimui praėjus

1922 m. gruodžio 3–5 dien. atsibuvęs Kaune Valstiečių Sąjungos Suvažiavimas turės didelės svarbos mūsų visuomenės gyvenime. Tame suvažiavime įvyko istorinis valstiečių gyvenime įvykis – Valstiečių Sąjunga išaugusi iš socialistų liaudininkų demokratų susiliejo į vieną organizaciją pasivadindama „Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjunga“.

1922 m. gruodžio 3–5 dien. atsibuvęs Kaune Valstiečių Sąjungos Suvažiavimas turės didelės svarbos mūsų visuomenės gyvenime.

Tame suvažiavime įvyko istorinis valstiečių gyvenime įvykis – Valstiečių Sąjunga išaugusi iš socialistų liaudininkų demokratų susiliejo į vieną organizaciją pasivadindama „Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjunga“.

Taigi nuo tos dienos Valstiečių Sąjungos Socialistų liaudininkų demokratų, kaipo tokių, nebėr… Jų vietą užima „L. Valstiečių Liaudininkų Sąjunga“.

Tokiu būdu įvyko tai, kas jau pernykščiam Valstiečių Sąjungos suvažiavime buvo sumanyta.

Naujai persitvarkiusios Sąjungos programa suderinta iš dviejų buvusių partijų programų, patiekta susivažiavimui ir svarstymui priimti, bet ne galutinai.

Ta programa bus paskelbta vėliau „Lietuvos Ūkininke“ turi galės apsvarstyt netik V. L. kuopos, bet ir kiekvienas V. L. narys ir savo patėmijimus paskelbt susirinkime ar laikrašty.

Po tokio viešo apsvarstymo ir kritikos, bus šaukiamas naujas susivažiavimas Valstiečių liaudininkų programai priimti.

Tokia yra istorinė šio suvažiavimo reikšmė. […]

Lietuvos Steigiamojo seimo Lietuvos socialistų demokratų ir Lietuvos valstiečių sąjungos atstovai. Kaunas, 1922 m. gruodžio 3–5 d. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: K. V. „Suvažiavimui praėjus“, Lietuvos ūkininkas, nr. 50, 1922 m. gruodžio mėn. 9–16 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB010DF585-1922-Nr.50