1922 m. gruodžio 6 d. | Neleistina važiuoti rogelėms kur publika vaikšto

Gruodžio 2 d. apie 9 val. vakaro ant einančio Kario K. į kalną Parodos gatvė visu smarkumu užvažiavo rogelės besivežančių kaž kokių ponų ir ponių. Smugis buvo toks smarkus, kad K. parvertė aukštielniką. Jis gulėjo be sąmonės apie pusvalandį.

Gruodžio 2 d. apie 9 val. vakaro ant einančio Kario K. į kalną Parodos gatvė visu smarkumu užvažiavo rogelės besivežančių kaž kokių ponų ir ponių. Smugis buvo toks smarkus, kad K. parvertė aukštielniką. Jis gulėjo be sąmonės apie pusvalandį. Tik dėka subėgusios publikos rupesniu, K. atgavo sąmonę. Nuo šio kalnuko galima matyti daug besivežiojančių, kurie leidžiasi nuo jo į einančią publiką. O drausti jiems to, – nėra kam.

                                                      Pr. Š-tis.


Atrodo, leidimasis rogutėmis nuo Parodos kalno tuo metu buvo gana mėgstamas kauniečių užsiėmimas ir sukėlė dar ne vieną nelaimingą atsitikimą. Po kelių dienų, panašu, teko nukentėti ir šios žinutės autoriui, pasirašiusiam „Pr. Š-tis“. Apie tai gruodžio 12 dienos „Lietuvos“ numeryje rašo Karzeceris: „Gruodžio 9 dieną, šeštadienį, apie 8 val. vak. į einančius iš pamokų karius į kalną Parodos gatve, į jų tarpą smarkiai įvažiavo besileidžiančių ka žkokių „sportininkų“. Rogelės partrenkė vieną iš karių Pr. Š-tį, kuris aukštielnikas griuvo ir susižeidė galvą. Rogelės su sėdinčiais joje „sportininkais“ nudumė į pakalnę. Jei milicija nekreips į panašius reiškinius domės, tai patiems žmonėms reiks griebtis priemonių pašalinimui tokių nenormališkumų. Aš manau, kad tie „sportininkai-ės“ galėtų palaukti, kol Vytauto Kalne bus pabaigtas ledo kalno statymas, o kol kas susilaikyti ir nevažinėti į einančius žmones“.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Rokas Sinkevičius

Parodos gatvė. 1930 m. Stanislovo Lukošiaus reprodukcija iš negatyvų albumo „Kaunas. Laikinoji sostinė“. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika“, Lietuva, nr. 277 (1099), 1922 m. gruodžio mėn. 6 d., p. 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Gruod.6