1922 m. gruodžio 8 d. | Čiuožykle „Nežiopsok“

Sekmadienį gruodžio 3 d. įvyko Lietuvos Jaht – Kliūbo ir Lietuvos fizinio Lavinimo Sąjungos Valdybų atstovų pasitarimas, kuriame nutarta rengti bendrą Nemuno čiuožyklą. Tam reikalui išrinkta iš abiejų organizacijų atstovų komisija ir 3 jų asmenų: nuo Lietuvos Jaht – Kliūbo ir nuo abiejų organizacijų bendrai leit. „Darius“.

Sekmadienį gruodžio 3 d. įvyko Lietuvos Jaht – Kliūbo ir Lietuvos fizinio Lavinimo Sąjungos Valdybų atstovų pasitarimas, kuriame nutarta rengti bendrą Nemuno čiuožyklą. Tam reikalui išrinkta iš abiejų organizacijų atstovų komisija ir 3 jų asmenų: nuo Lietuvos Jaht – Kliūbo ir nuo abiejų organizacijų bendrai leit. „Darius“. Tai komisijai pavesta visas čiuožyklos tvarkymas ir jos įrengimas. Komisija kas mėnuo turi suteikti abiedviem organizacijom žinias apie čiuožyklos stovį. Čiuožyklą nutarta pavadinti L.J.K. ir L.F.L.S. čiuožyklą „Nežiopsok“.

Čiuožykla rengiama ne pasipelnymo tikslu, kaip esančios visos kitos Kaune čiuožyklos, bet sportui palaikyti, užtat čiuožyklos bilietai būsią pigūs: Lietuvos Jaht – Kliūbo, Lietuvos Fizinio Lavinimo Sąjungos nariams, kareiviams, moksleiviams ir vidujinio žiemos sporto Vytauto kalno lankytojams – po 20 centų ir sezoniniai po 10 litų, visiems kitiems – 35 centai ir sezoniniai po 20 litų. Čiuožykla rengiama Nemune ties Daukanto gatve. Manoma, kad ji būsianti šią savaitę įrengta ir ateinantį sekmadienį gruodžio 10 d. bus atidaryta.

Kauno ir Karaliaučiaus ledo ritulio rinktinės prieš rungtynes. Kaunas, Ąžuolynas, 1937 m. vasario 28 d. Kauno muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuvos žinios“, Lietuvos žinios, Nr. 230, 1922 m. gruodžio 8 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0003192409-1922-Gruod.8