1922 m. gruodžio 9 d. | Mykolo Riomerio dienoraštis

Krikščionys demokratai ir liaudininkai susitarė dėl Leono kandidatūros į Lietuvos prezidento postą ir Krupavičiaus į ministro pirmininko postą. Kandidatai dar nėra galutinai patvirtinti, tačiau jeigu partijos jau susitarė ir liaudininkų leidinys tokią informaciją praneša, vadinasi niekas nesikeis.

Šeštadienis

Šiandien Lietuvos žiniose perskaičiau redakcijos žinutę: krikščionys demokratai ir liaudininkai susitarė dėl Leono kandidatūros į Lietuvos prezidento postą ir Krupavičiaus į ministro pirmininko postą. Kandidatai dar nėra galutinai patvirtinti, tačiau jeigu partijos jau susitarė ir liaudininkų leidinys tokią informaciją praneša, vadinasi niekas nesikeis. Man tikra naujiena – Krupavičiui patikėta vadovauti vyriausybei. Anksčiau nieko apie jo kandidatūrą nebuvau girdėjęs, visi kalbėjo apie Galvanauską. Man visiškai nepatinka Krupavičiaus pasirinkimas. Nėra nė vieno, kuris taip gerai įkūnytų krikčionių demokratų demagogiją. Be abejo,jis energingas ir kartu labiausiai opozicijos nekenčiamas. Aš asmeniškai juo nepasitikiu ir jo negerbiu.

<…>

Mykolas Krupavičius. Fotografija iš Lietuvos albumas, Kaunas, 1921


Šaltinis: Mykolas Römeris, Dienoraštis: 1922 m. birželio 16-oji – 1923 m. balandžio 10-oji (sud. R. Miknys), Vilnius: Versus aureus, 2016, p. 193.