1922 m. kovo 1 d. | Nemuno ledas išėjo

Kovo 1 dieną Nemuno ledas ėmė lūžti ir eiti. Kadangi didesnių ledo užsikimšimų nebuvo, tai tuojau vanduo ėmė slūgti.

Paskiausiu metu Kauno varguomenė, kuri gyvena daugiausia Nemuno ir Neries pakraščiais, pergyveno baimės dienas.

Buvo pranašaujamas didelis potvinis, kurs galėjęs padaryt daug nuostolių ir nelaimių. Keletą dienų buvo sprogdinamas ledas ties tiltais, kuriems taip pat grėsė pavojus.

Kovo 1 dieną Nemuno ledas ėmė lūžti ir eiti. Kadangi didesnių ledo užsikimšimų nebuvo, tai tuojau vanduo ėmė slūgti. Dabar jau Nemunas ir Neris beveik visai apsivalę nuo ledų ir potvinio pavojus yra praėjęs.

Pavasario ledai Nemuno pakrantėje. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Nemuno ledas išėjo (1922, Kovo 11 d.). Trimitas (10 (80), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_38689_4