1922 m. kovo 12 d. | Kaip pas mus miestuose švenčiama?

Žiūrėk, čia prekes barzdočiai verčia į krautuvę, ten vertelgos vežimas ar dviračiai skersai tratoaro sustoję, čia vėl būrys biržos maklerių ar agentų tariasi ant pat tako apie gėšėftą, ten dar gatvių kryžkelėse nešėjai pešasi stumdosi, keikiasi, „lomovikai“ malkas prekes veža čia vėl abejose pažastyse tratoaru supuvusių obuolių krepšius neša trukdydami žmonems kelią.

[…] Žiūrint į Kauną šventadieniais, prisimenant kitus miestus ir miestelius, ką matome? Sekmadieniais arba šiaip jau katalikų šventėse didžiausias judėjimas ekonominiais arba prekybiniais reikalais. Yra tokių gatvių Kaune, kaip D. Vilniaus gatvė, kur visas „kupčių“ centras ir kuri eina tiesesniu keliu iš Laisvės Alejos į Baziliką – Katedrą, Vytauto bažnyčią, parapijos bažnyčią. Tomis gatvėmis jokiu būdu neprasimuši, nepraeisi. Jei išeiginėmis drapanomis eina žmogus, jis visas išmiltuojamas, kartais „riezninkų“ paukščių plunksnomis apnešamas, silkėmis apvarvinamas arba kokiu teplioriaus teptuku įvairiaspalviai aptepdamas. Kaip tik, žmonėms einant į bažnyčią ir grįžtant atgal šis vaizdas pastebiamas. Žiūrėk, čia prekes barzdočiai verčia į krautuvę, ten vertelgos vežimas ar dviračiai skersai tratoaro sustoję, čia vėl būrys biržos maklerių ar agentų tariasi ant pat tako apie gėšėftą, ten dar gatvių kryžkelėse nešėjai pešasi stumdosi, keikiasi, „lomovikai“ malkas prekes veža čia vėl abejose pažastyse tratoaru supuvusių obuolių krepšius neša trukdydami žmonems kelią. Pagaliau ir krautuvės, kurios einant valdžios nusistatymu turi aklinai ligi pamaldoms, pasibaigs uždarytos, esti praviros, ir kiekvienu laiku visko gali gauti: tik reikia mokėti įeiti. Žmonėms einant nuolat siūva bružuoja puldinėja pro krautuvių duris visoki krautuvininkėliai. Nebent tik krikščionių krautuvės visiškai yra uždarytos, kol baigiasi pamaldos. […]

Šauklys

Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčia. Kaunas, XX a. 3–4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kaip pas mus miestuose švenčiama?“, Darbininkas, nr. 10 (94), 1922 m. kovo mėn. 12 d., p. 2.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/C10000036854/C10000036854-1922-kovo12/original/0002-17415BB9629C559BFCEDBB8AB00DFB5D.png