1922 m. kovo 20 d. | Dėl teisiamųjų rusų socialistų

Kovo 20 d. Maskvoj prasidėsiąs teismas 47 rusų socialistų revoliucijonierių partijos veikėjams. Jie patraukti teisman pasiremiant provokatoriška medžiaga, ir jiems gresia mirties bausmė.

Kovo 20 d. Maskvoj prasidėsiąs teismas 47 rusų socialistų revoliucijonierių partijos veikėjams. Jie patraukti teisman pasiremiant provokatoriška medžiaga, ir jiems gresia mirties bausmė. Mūsų Socialistų liaudininkų, Valstiečių sąjungos ir Soc. demokratų  partijos pareiškė dėl to teismo protestą, kad grasinama mirtimi žmonėms, vien užtai, kad jie nebolševikiško nusistatymo.

Tokius protestus pareiškė ir kitų valstybių socialistinės organizacijos.

Britų satyrinio savaitraščio ,,Punch“ karikatūra vaizduojanti Sovietų Sąjungoje vykdytą ,,teisingumą“ kitaminčių atžvilgiu. 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Trimitas,  1922, Nr.12, Dėl teisiamųjų rusų socialistų

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0004663975-1922-Nr.12