1922 m. kovo 22 d. | Sporto lyga

Šiuo pranešame Iniciatorių grupės Lietuvos sporto Lygos steigėjų vardu, kad š. m. kovo mėn. 22 d. šaukiamas steigiamasis Lietuvos sporto Lygos susirinkimas, kuris įvyks Švietimo Ministerijoje 17 val.

Šiuo pranešame Iniciatorių grupės Lietuvos sporto Lygos steigėjų vardu, kad š. m. kovo mėn. 22 d. šaukiamas steigiamasis Lietuvos sporto Lygos susirinkimas, kuris įvyks Švietimo Ministerijoje 17 val. Sekančia dienotvarke:

1.       Prezidiumo rinkimai.

2.      Įgaliavimų patikrinimas.

3.      Iniciatorių grupės – Lietuvos Sporto Lygos steigėjų pranešimai.

4.      Liet.  Sporto Lygos Centro Komiteto rinkimai.

5.      Revizijos komisijos rinkimai.

6.      Spaudos vedėjo rinkimai.

7.       Sekančiame suvažiavimui laiko nustatymas. Prašome atsiųsti savo atstovus isu įgaliavimas ir su nutarimo nuorašu apie organizacijos įstojimą Lietuvos sporto Lygon.


1922 m. kovo 22 d. Kaune buvo oficialiai įsteigta Lietuvos sporto lyga (toliau LSL). Jos pagrindinis uždavinys buvo koordinuoti ir vienyti mūsų šalies sporto organizacijas. Pagal LSL įstatus Lietuvos sporto gyvenime galėjo dalyvauti tik šiai organizacijai priklausantys sporto klubai. Taip pat įstatuose rašoma, kad: „LSL – aukščiausioji kūno kultūros ir sporto institucija, kuri atstovauja Lietuvos sportui visose tarptautinėse lygose, Lietuvos visuomenėje, valstybinėse ir privačiose įstaigose“. Vienas LSL iniciatorių generolas J. Bulota pabrėžė, kad ši organizacija yra „antras žinynas Lietuvos jaunimui“ po Lietuvos universiteto.

Kaip rašoma žurnale „Lietuvos sportas“ (1922 m. nr. 4), steigiamajame susirinkime dalyvavo Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos, Lietuvos jachtklubo, Švietimo ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos pagražinimo draugijos atstovai. Prezidiumo pirmininku buvo išrinktas K. Bulota, jo padėjėju S. Garbačiauskas, sekretore E. Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė.  Slaptu balsavimu išrinktą Centro komitetą sudarė pirmininkas J. Šodė, nariai S. Garbačiauskas, K. Bulota, E. Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė, S. Darius. Revizijos komisiją – B. Kuodaitis ir B. Krživickis. Susirinkime priimta rezoliucija, kuria raginama statyti Lietuvos stadioną, steigti gimnastikos ir sporto mokytojų kursus, sukurti varžybų taisykles, registruoti šalies rekordus.

Dešimtmetį (1922–1932 m.) gyvavusi LSL formavo ir kėlė į naujas aukštumas Lietuvos sporto gyvenimą. Visuomeninė organizacija viešino sportinei veiklai trukdančias problemas, ieškojo būdų, kaip pagerinti Lietuvos sportininkų finansinę ir materialinę padėtį, taip pat kvietė trenerius iš užsienio, plėtojo santykius su kitomis Europos valstybėmis ir atstovavo Lietuvą tarptautiniame olimpiniame sąjūdyje. 1932 m. įsteigus Kūno kultūros rūmus, LSL kaip savarankiška organizacija nustojo veikti.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Gediminas Kasparavičius

Ąžuolynas žvelgiant nuo Kauno radijo stoties antenos stiebo. Matomas pirmasis stadionas. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. kovo 22 d., Sporto lyga, Lietuva (Nr. 66 (888)) p. 3

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/LNB00AD2076/LNB00AD2076-1922-Kovo22/original/0003-4335BDC22A141205119C9EBD1826FB36.png