1922 m. kovo 27 d. | Bobų maištas

Vežėjams neatkreipus atydos į protestą, bobos prišoko su peiliais ir perpiovė porą maišų sėmenų.

Kovo 27 d. rytą apie 200 moterų pastojo kelią ir neleido išvežti į Vokietiją einančių per Virbalio muitinę maisto produktus: bulvių, javų, sėmenų ir mėsos, aiškindamos, kad jos nenori leisti į iš Lietuvos maisto į Vokietiją.

Vežėjams neatkreipus atydos į protestą, bobos prišoko su peiliais ir perpiovė porą maišų sėmenų.

Buvusiam vienam milicininkui buvo sunku sukliudyti tą darbą, bet atvykus daugiau apsaugos jėgų ir vietos valdžios atstovams, moterys nusiramino.


Nors Kybartų miestas nedidelis, tačiau tarpukariu atliko svarbią funkciją. Tuo metu tai buvo vienas svarbiausių miestų prie sienos su Vokietija, kuri XX a. 3 deš. buvo svarbiausias Lietuvos prekybos partneris. Todėl per šalia esančio Virbalio muitinę nuolat į vakarus keliavo prekės.

Kaip matome iš straipsnelio „Kario“ žurnale, dėl ekonominių priežasčių kildavo ir neramumų. Besibaimindamos sunkios ekonominės padėties šalyje moterys piktinosi, kad prekės gabenamos į Vokietiją, ir net susirinko protestuoti.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Ūkelis Baltupėnų kaime. 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Karys,  1922, Nr.14, Bobų maištas

Prieiga internete https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0003824101-1922-Nr.14