1922 m. kovo 28 d. | Saulės aptemimas

Kovo 28 dieną bus saulės aptemimas.

Kovo 28 dieną bus saulės aptemimas. Aptems tik vienas kraštas ir pas mus tik dalinai bus matomas. Prasidės 11 val. ryto ir baigsis 5 val. 10 min. popiet.

Gamtos peizažas. Pagryžuvys, Tytuvėnų seniūnija, Kelmės rajonas. 1930–1931 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Saulės aptemimas  (1922, Kovo 25 d.). Trimitas (12 (82), p. 4.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/C1B0004663975/C1B0004663975-1922-Nr.12/original/0006-A7F4286F3F937160EE1B0C3681A43110.png