1922 m. kovo 30 d. | Rašytojų ir žurnalistų sąjunga

Kovo 30 d. Aukštųjų Karininkų Kursų Rūmuose įvyko Rašytojų ir Žurnalistų sąjungos pirmas visuotinas susirinkimas. Priimta tik ką užtvirtinti sąjungos Įstatai ir išsirinkta sąjungos valdyba iš 5 asmenų, į kurią įėjo Tumas – Vaižgantas, J. Laurinaitis, A. Klimas, M. Šalčius ir A. Vienuolis.

Kovo 30 d. Aukštųjų Karininkų Kursų Rūmuose įvyko Rašytojų ir Žurnalistų sąjungos pirmas visuotinas susirinkimas. Priimta tik ką užtvirtinti sąjungos Įstatai ir išsirinkta sąjungos valdyba iš 5 asmenų, į kurią įėjo Tumas – Vaižgantas, J. Laurinaitis, A. Klimas, M. Šalčius ir A. Vienuolis. Pirmojoj darbų eilėj numatoma steigti literatūros – istorijos, knygų leidimo ir bibliofilų komisijos. Pirmajame susirinkime dalyvavo gana žymus narių skaičius ir ateities darbuote žada gana plačiai literatų gyvenimą apimti, nors dalinai. Reikia bijoti, kad ši nauja sąjunga nepabaigtų savo darbo vien žodžiais ir kad jauna nepasentų.

P. B. Vytis

Vienas iš Rašytojų ir Žurnalistų sąjungos valdybos narių – Juozas Tumas-Vaižgantas. XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Trimitas,  1922, Nr.14, Kauno kronika

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0004663975-1922-Nr.14