1922 m. kovo 31 d. | Baisenybės Airiuos

E. Žemuosiuose rūmuose Airių derybų metų Churchill pareiškė, kad reikia esą ieškoti visoj Europoj panašių žiaurumų ir barbaringumų, kaip kad elgiasi nuolat abi Airijos pusės.

Londonas. E. Žemuosiuose rūmuose Airių derybų metų Churchill pareiškė, kad reikia esą ieškoti visoj Europoj panašių žiaurumų ir barbaringumų, kaip kad elgiasi nuolat abi Airijos pusės. Anglų valdžia tik nori pabaigti tokias baisenybes, kokių nei Anglai, nei Škotai, nei Welšai negali suprasti. Kad stropiai pabaigtų sutartį su Airių laikinąja valdžia, Anglų vyriausybė nutarė pagelbėti Ulsteriui kritingiausiu momentu, policija ir militariniais įrankiais, kurie, reikalui kilus, dar galės būti sustiprinti. Penki Ulsterio ministeriai dalyvaus konferencijoj. Keturi pietų Airijos ministeriai jau atvyko į konferenciją. Yra vilties, kad konferencija atras geriausius būdus tokioms baisenybėms pabaigti. (Reuter).


1922 m. Airijoje neramumams pasiekus aukščiausią tašką, iniciatyvos ėmėsi vienu garsiausių XX a. politikų laikomas Winstonas Churchillis (1874–1965). Tuo metu jis ėjo valstybės sekretoriaus kolonijų reikalams pareigas, kurios įgaliojo jį rūpintis visomis už Britanijos ribų esančiomis imperijos teritorijomis, išskyrus Indiją, kurią valdė atskiras valstybės sekretorius. Airijos klausimu W. Churchillis laikėsi griežtesnių pažiūrų. Jis neigiamai žiūrėjo į airių nacionalinio išsivadavimo judėjimo tikslus, bei žinoma, nebuvo palankiai vertinamas pačių airių nacionalistų, kuriems simbolizavo imperinę valdžią.

Satyrinio savaitraščio „Punch” karikatūra pašiepia W. Churchillio ir ministro pirmininko, projekte „Prieš 100 metų“ jau ne kartą minėto Lloydo George‘o pomėgį rengti teoriškai svarbias, bet praktiškai mažai ką išsprendžiančias konferencijas. Apie vieną tokį diplomatinį susitikimą praneša ir „Lietuva”. Vis dėlto svarbiausia skelbiama žinia – W. Churchillis siunčia į Airiją britų policines ir karines pajėgas kovai su Airijos respublikonų armija (IRA). Nemažą šių pajėgų dalį sudarė bedarbiai Pirmojo pasaulinio karo veteranai. Minėti daliniai bandė nuslopinti airių nacionalinį judėjimą, neretai imdamiesi represinių priemonių ir žiaurumų, todėl Airijoje šie kovotojai, kaip ir juos pasiuntęs W. Churchillis, dažnai vertinami negatyviai.

Apie šį politiką įvairiuose „Prieš 100 metų” projekto kontekstuose, žinoma, dar kalbėsime ne kartą.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Britų satyrinio savaitraščio ,,Punch” karikatūra. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Lloyd George ir valstybės sekretorius kolonijų reikalams Winston Chruchill tariasi apie eilinę konferenciją, kuri galėtų vykti Honolulu, Havajuose, nes ten gražus vaizdai. 1922 m.


Šaltinis: Lietuva, 1922 03 31, p.1, Baisenybės Airiuos.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-kovo31