1922 m. kovo 4 d. | Kauno Lenkai Pradeda Susiprasti

Lietuvos mažumų tautos pradeda suprasti, jog Lietuva turi būti lietuviška valstybė, bet taipogi mato, jog Lietuviai kitataučių nepersekios, bet dar suteiks tikrą laisvę.

Tautos šventės iškilmėse 16 vasario dalyvavo ir Lenkų organizacijos, būtent mokyklos. To nebūdavo per Tautos šventės iškilmes pirmiau. Taipogi šiais metais pažymimas žydų dalyvavimas. Lietuvos mažumų tautos pradeda suprasti, jog Lietuva turi būti lietuviška valstybė, bet taipogi mato, jog Lietuviai kitataučių nepersekios, bet dar suteiks tikrą laisvę.

Smulkaus kredito (lenkų) banko direktorių valdybos nariai ir sekretoriai. XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Išeivių draugas , 1922 03 04, p.1, Iš visur.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB018CA32F-1922-Kovo4