1922 m. lapkričio 10 d. | Šunes valgykloje

P. Dagilių valgyklon (Laisv. Al.) atsilanko gatvių šunes, kurie lyg išmaldos prašydami nuo vieno prie kito valgančio eina, o atsitraukus iš vietos šuo atsisėda valgiusio kėdėn arba net purvinomis kojomis pasilipa ant stalo ir be „ceremonijų“ išlaižo lėkštes.

P. Dagilių valgyklon (Laisv. Al.) atsilanko gatvių šunes, kurie lyg išmaldos prašydami nuo vieno prie kito valgančio eina, o atsitraukus iš vietos šuo atsisėda valgiusio kėdėn arba net purvinomis kojomis pasilipa ant stalo ir be „ceremonijų“ išlaižo lėkštes.

Nors atsilankantieji valgyklon tokiu apsileidimu yra nepatenkinti bet savininkai to nepaiso ir dažnai iš tokio šuns mandagumo tik pasijuokia.

Jocaičių namuose. Kaunas. Apie 1938 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, Lietuva, 255 (1077), 1922 m. lapkričio 10 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Lapkr.10