1922 m. lapkričio 13 d. | Seimo atidarymas

Seimo atidarymas Seimo Rūmuose 2 val. p. p. Seiman įleidžiami tik su tam tikrais pakvietimais, kurie bus išduoti Ministerių Kabineto kanceliarijos.

Seimo atidarymas-lapkričio 13 d.

1) Bazilikoj pamaldos nuo 11 30-12 30. Rezervuota vietos:

a) Seimo nariams, b) diplomatiniam korpusui, c) vyriausybės atstovams, d) garbės kariuomenei.

2) Seimo atidarymas Seimo Rūmuose 2 val. p. p. Seiman įleidžiami tik su tam tikrais pakvietimais, kurie bus išduoti Ministerių Kabineto kanceliarijos.

3) Miestas, papuošiamas tautinėms vėliavomis.

4) Visų Kauno mokyklų mokiniai ir centro valdininkai paleidžiami nuo 11 valandos.

Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos centrinis altorius. XX a. I pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m., lapkričio 13 d., Lietuva (Nr. 257 (1079)) p. 1.

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Lapkr.12&fbclid=IwAR0KdpA9PADIQhnxD9p1Et91bDRXMLvhylFXAuC0QOPL310Sg9f1m5e4ma0