1922 m. lapkričio 17 d. | Galicijos ukrainiečiai boikotavo rinkimus.

E. LVOVAS. Galicijos ukrainiečių dienraščio „Svoboda“ vedamajam straipsny nagrinėjama lenkų seimo rinkimų rezultatai Galicijoj. Ne žiūrint į tai, kad ukrainiečiai buvo jėga verčiami dalyvauti / rinkimuose ir kad kalėjimuos kankinasi daugiau 10.000 ukrainiečių, jie daugumoj susilaikė nuo balsavimo.

E. LVOVAS. Galicijos ukrainiečių dienraščio „Svoboda“ vedamajam straipsny nagrinėjama lenkų seimo rinkimų rezultatai Galicijoj. Ne žiūrint į tai, kad ukrainiečiai buvo jėga verčiami dalyvauti / rinkimuose ir kad kalėjimuos kankinasi daugiau 10.000 ukrainiečių, jie daugumoj susilaikė nuo balsavimo. Lenkų gi išstatyti „ukrainiečių“ sąrašai, kad ir dalimi praėjo, tai vien tų pačių lenkų pastangomis kurie už juos ir balsavo. Gi išrinktuosius „ukrainiečius“ atstovus lenkų valdžia tuojau turėjo išvešti į Varšuvą, žandarams lydint.

Lvove lenkų Seimo rinkimuose dalyvavo vos 50 % rinkikų, Varšuvoj ir Krokuvoj 80 – 90 %.

Ukrainiečių agitacinis lapelis 1922 m. rinkimams į Lenkijos parlamentą.


Šaltinis: „Lietuvos žinios“, Lietuvos žinios, Nr. 212, 1922 m. lapkričio 17 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0003192409-1922-Lapkr.17

Fotografijos prieiga internetu: https://64.media.tumblr.com/6118ffaac373b3156ff7218b080b058a/tumblr_ms9fp9TPl61sgfetyo3_1280.jpg