1922 m. lapkričio 2 d. | Mykolo Riomerio dienoraštis

Neturiu supratimo, ar skaityti paskaitas lietuviškai man seksis taip pat gerai, kaip skaityti jas lenkų kalba. Vis dėlto po kelių dienų jau pradėsiu tai daryti. Kaip tik šiomis dienomis baiginėju didžiulį skyrių apie visuomenės santykį su valstybe.  

Ketvirtadienis

Šioji diena buvo tokia, kaip ir visos kitos. Iki pietų buvau mieste, sutvarkiau einamuosius reikalus Tribunole, pasikalbėjau su žmonėmis. Po pietų parėjau namo ir visą vakarą rašiau paskaitas. Jau turiu prirašęs 200 juostelių, kurios yra mano viso darbo mėnesio vaisius. Atrodo, turiu prikaupęs nemažai medžiagos, vis dėlto sunaudosiu ją greičiau nei per mėnesį, nes skaitysiu po keturias paskaitas per savaitę. Skaičiuoju: per vieną valandą perskaitysiu po 20 juostelių, vadinasi, 200 juostelių išeikvosiu per dešimt paskaitų – kitaip tariant, per dvi su puse savaitės. Neturiu supratimo, ar skaityti paskaitas lietuviškai man seksis taip pat gerai, kaip skaityti jas lenkų kalba. Vis dėlto po kelių dienų jau pradėsiu tai daryti. Kaip tik šiomis dienomis baiginėju didžiulį skyrių apie visuomenės santykį su valstybe.

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Mykolas Riomeris kartu su universiteto choru sveikina solistą Kiprą Petrauską kūrybinės veiklos 25-mečio proga. 1936 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Mykolas Römeris, Dienoraštis: 1922 m. birželio 16-oji – 1923 m. balandžio 10-oji (sud. R. Miknys), Vilnius: Versus aureus, 2016, p. 176.