1922 m. lapkričio 20 d. | Pasaulinės politikos peržvalga

Pasauliniame gyvenime dabar daugiausiai kalbų kelia Turkų su Europa santykiai. 20 lapkričio Lozannoje (Šveicarijoje) įvyksta tam tikra konferencija Turkų klausimui svarstyti į kurį rengiasi visos tuo reikalu suinteresuotos valstybės.

Pasauliniame gyvenime dabar daugiausiai kalbų kelia Turkų su Europa santykiai. 20 lapkričio Lozannoje (Šveicarijoje) įvyksta tam tikra konferencija Turkų klausimui svarstyti į kurį rengiasi visos tuo reikalu suinteresuotos valstybės. Kaip pereitame mūsų laikraščio numery minėta, Turkai pareikalavo kad Sąjungininkai iš Konstantinapilies kuo greičiausiai išsikraustytų, kad tokiu būdu Lozanos konferencijoje Sąjungininkai Konstantinapilies evakuavimą turėtų laikyti kaipo įvykusį faktą, o Turkai galėtų dar didesnius reikalavimus statyti. Vienok Sąjungininkai atsisakė pirm Lozannos konferencijos apleisti Konstantinapilį ir Dardinelius ir Turkai matydami, jog jų neperdaug bijoma, kol kas aptilo.

Turkų reikalavimai palyginamai, gan dideli. Jie reikalauja, kad Sąjungininkai kuo greičiausiai apleistų Konstantinapilį, kad būtų panaikintos svetimžemiams privilegijos, kaip tai Turkijoje savus teismus turėti ir panašiai. Iš Graikų jie mano reikalauti dideliausių karo padarytųjų nuostolių atlyginimo, taipogi plebiscito Vakarinėje Trakijoje, kur ji nori priklausyti ar Graikijai ar Turkijai. Iš viso ko matyt, jog Turkai kariauti su Sąjungininkais dabar nekariaus, bet stengsis kiek galėdami karu Sąjungininkus gąsdinti (ko ir Sąjungininkai nenori), kad daugiau nuo jų išlygti.

<…>

Konstantinopolio planas prancūzų kalba. 1922 m. Fotografija iš Vokietijos skaitmeninės bibliotekos Drezdene.


Šaltinis: Pasaulinės politikos peržvalga, Išeivių  draugas, 1922 11 19, p. 2. 

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB018CA32F-1922-Lapkr.19

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/463/item_ODKYE7Z2CPUIBPGJGAP56LJCPEECRWS5