1922 m. lapkričio 21 d. | Dėl Lietuvos pripažinimo de jure

Sąryšyje su nesenai įvykusiu Lietuvos pripažinimu de jure iš Vatikano pusės, tenka patirti, kad Vatikane mėginta daryti nemaža „kliūčių“, kad tasai pripažinimas neįvyktų. Nepaisant to, Vatikanas visgi ryžosi pripažinti Lietuvą.

E. Roma.  Sąryšyje su nesenai įvykusiu Lietuvos pripažinimu de jure iš Vatikano pusės, tenka patirti, kad Vatikane mėginta daryti nemaža „kliūčių“, kad tasai pripažinimas neįvyktų. Nepaisant to, Vatikanas visgi ryžosi pripažinti Lietuvą.

Apie tai, iš kurios pusės kliūtys buvo mėginama daryti, galima spręsti iš to, kad kardinolo Gasparri notoje, kuria pranešama apie Lietuvos pripažinimą, be gerų velijimų Lietuvos tautai, yra nepaprastas tokiais atsitikimais priedas, kuriuo pareiškiama vilties, kad Lietuva susitaikins su savo kaimyne Lenkija.

Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Gasparri 1914 m. Prancūzijos nacionalinės bibliotekos fotografija


Šaltinis: Dėl Lietuvos pripažinimo de jure,  Lietuva, 1922 11 21, p. 1. 

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Lapkr.21

Fotografijos prieiga internetu: https://www.europeana.eu/lt/item/9200518/ark__12148_btv1b6932310q