1922 m. lapkričio 23 d. | Žuvo varpas

Zapyškis. Per didįjį karą žuvo Zapyškio bažnyčios varpai, vieni sako išvežę Rusai, kiti – vokiečiai, o varpų nėra; vietinis klebonas užsakė bažnyčioj, kad žmonės suneštų vario, misingio ir sidabro, (žinoma pinigais) ir taip suaukavo žmonės medžiagos per 20 pūdų katilais, rundėliais ir sidabro pinigais.

Zapyškis. Per didįjį karą žuvo Zapyškio bažnyčios varpai, vieni sako išvežę Rusai, kiti – vokiečiai, o varpų nėra; vietinis klebonas užsakė bažnyčioj, kad žmonės suneštų vario, misingio ir sidabro, (žinoma pinigais) ir taip suaukavo žmonės medžiagos per 20 pūdų katilais, rundėliais ir sidabro pinigais. Kuomet reikėjo varpas lieti, pasirodė, kad Kaune perbrangu, kažkas patarė pirkti iš Vokietijos, kuris būsias pigesnis, o medžiagą tuo tarpu pardavė miestelio pirkliui žydeliui, parapijos komitetui nepranešęs. Kai nupuolė markės kursas, tai pinigus atidavė komitetui. Dabar šis klausia parapijos kas daryti su pinigais, kurių esą per 7000 rublių, bet nepaaiškina, iš kur tuos pinigus ėmė. Dabar už tiek pinigų (markių) varpo nenuliesi.

Parapijietis.

Šv. Jono bažnyčia Zapyškyje. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, Lietuva, 266 num. (1088), 1922 m. lapkričio 23 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Lapkr.23