1922 m. lapkričio 27 d. | Opera

Šiandien, lapkričio 27 d., Tilmanso Teatre vaidinama opera „Pajacai ir „Pavasario Karalaitė“.

Šiandien, lapkričio 27 d., Tilmanso Teatre vaidinama opera „Pajacai ir „Pavasario Karalaitė“. Bilietų dar galima gauti prie įėjimo Teatran nuo 5 v. v.

K. V. Gliuko op. „Pavasario karalaitė“ ir R. Leonkavalo op. „Pajacai“ programa. 1922 m. Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai

Julija Dvarionaitė – Neda Rudžiero Leonkavalo operoje „Pajacai“. Valstybės teatras. XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1922 m. lapkričio 28 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Lapkr.28