1922 m. lapkričio 7 d. | Baltgudžių vakaras

Kaunas susmulkėjo. Operos nėra, drama užsnūdus. Prasidėjo daugybe savybės vakarėlių su šokiais, sumirgėjo muzikalių-vokalių koncertų plakatai. Bet ir tie paprastai subatvakariais ir šventadieniais būna. Kinomatografininkai šaiposi ir trina delnus.

Kaunas susmulkėjo. Operos nėra, drama užsnūdus. Prasidėjo daugybe savybės vakarėlių su šokiais, sumirgėjo muzikalių-vokalių koncertų plakatai. Bet ir tie paprastai subatvakariais ir šventadieniais būna. Kinomatografininkai šaiposi ir trina delnus.

Jei girdams tikėti, opera sparčiai repetuoja „Pajacus“ ir per tris savaites ketina statyti Tilmanso landynėje, – pardon salėje. Dramoje dar šiek tiek gyvumo rodo p. Vaičkaus studija; ruošiama pastatyti Dikenso „Svirplys ant krosnies“. Lopomas ir tvarkomas Liaudies Namų būstas.

Dabar gi lankome, ką turime. Koncertų gausybė neduoda galimybės visiems tinkamesnių salių gauti. Taip ir lapkr. 4 d. Muzikos mokykla prie Baltgudžių Tarybos turėjo savo koncertą rengti „Versal“ salėje. Čia noriu kelis žodžius apie tą koncertą tarti. Paprastai mūsų koncertuose programa būna labai monotoniška ir per daug jau mikroskopiška. Jau kad dainos, tai išimtinai dainos; kad muzika, tai vien muzika; kad satyra, tai tiktai satyra (Vilkolakis). Kodėl nepadaryti tokios mozaikos, kaip čia kalbamam baltgudžių koncerte buvo. Čia buvo 9 programiniai numeriai, kurie tęsėsi dvi valandi be pusvalandinių pauzų. Į tuos 9 numerius įėjo: Himnai Lietuvos ir Baltgudžių, mandolininkų orkestras, kanklės, deklamacijos, dainos, fleita ir smuikas (solo) ir baletas (p. p. Valentinovų „Mirties tango“ ir t. t.).

Devyni numeriai ir kiekvienas atskiras perlas. Tiesa restorano salė ir visos restoraninės aplinkybės (rūkymas salėje, valgymas ir gėrimas ir t. t.) labai trukdo klausyti, ir kartais užstelbdavo scenos dalyvius (!) tačiau gautas įspūdis nuo puikios ir įvairios programos pakilo labai smagus ir kilnus.

A.Kiliukas.

Kooperacijos banko rūmai Laisvės alėjoje ties Vasario 16-osios gatve. Kaunas. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuvos žinios“, Lietuvos žinios, Nr.203, 1922 m. lapkričio 7 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0003192409-1922-Lapkr.7