1922 m. liepa 11 d. | Kauno kronika

Koperatyvo „Parama“ sankrovos užveizda pil. Romeika pastebėjo, kad trūksta kasoje 20 000 auks. Vogime įtartas pil. Pelanius. Bet darant pas jį kratą nieko nesurasta.

Koperatyvo „Parama“ sankrovos užveizda pil. Romeika pastebėjo, kad trūksta kasoje 20 000 auks. Vogime įtartas pil. Pelanius. Bet darant pas jį kratą nieko nesurasta. Neužilgo vaikai bežaizdami Linksmakalnio krūmuose, rado plokštą pinigų 19,500 auks. Pinigai grąžinta kam jie priklauso.

Kauno miesto panorama nuo Soboro iki santakos. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: 1922 m., liepos 11 d., Kauno kronika, Lietuva (Nr. 152 (974)) p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Liep.11