1922 m. liepa 12 d. | Aviacijos naujiena

Liepos 12 d. š. m. Linksmadvario aerodrome išmėgintas ore pirmas Lietuvoje padirbtas aeroplanas, konstrukcijos karo lakūno lnt- Dobkevičiaus.

Liepos 12 d. š. m. Linksmadvario aerodrome išmėgintas ore pirmas Lietuvoje padirbtas aeroplanas, konstrukcijos karo lakūno lnt- Dobkevičiaus. Šis aeroplanas, dėlei jo mažo dydžio, teisingiau bud pavadinus aeroplanėlis, yra ilgio vos 4 ½ metro, sveria tuščias 166 kilogr., su lakūnu ir degamąja medžiaga 7 valandų lėkimui – sveria apie 300 klgr., motoras stiprumo 30 H. P. Ltn. Dobkevičius išmėginęs šį aeroplanėlį pasiekė greitumą gorizontaliame lėkime 160 kilom. į valandą. Panašiuose sportinio tipo aeroplanuose su tiek silpnais motorais tokį geri rezultatai da iki šiol nebuvo pasiekti ir užsienyje.

Aleksoto aerodromas ir VDU Fizikos ir chemijos instituto rūmai. XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Aviacijos naujiena (1922, Liepos 18 d.). Lietuva (156 (978), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1922-Liep.18